Wat is de transitiecommissie?

20 dec 2020

Op het moment dat partijen aan het einde van de transitieperiode niet tot beslissingen zijn gekomen, dan kan in het uiterste geval een onafhankelijke transitiecommissie worden ingeschakeld. Deze commissie ondersteunt betrokken partijen in het tot een akkoord komen over beslissingen zoals het invaren, de contractkeuze en de compensatie. De transitieperiode volgens de huidige aankondiging is van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027. Let hierbij op dat de transitieperiode momenteel alleen aangekondigd is en nog niet is vastgelegd.

 

Wat is de rol van de transitiecommissie

De rol van de transitiecommissie is in eerste instantie die van mediator. Hiermee wordt bedoeld dat de transitiecommissie als tussenpersoon zal werken om tot een evenwichtige beslissing te komen met de betrokken partijen. Indien deze rol niet tot overeenstemming leidt, dan heeft de commissie een (bindend) adviserende rol. Deze rol zal pas aangenomen worden op het moment dat alle partijen alles hebben gedaan om er gezamenlijk uit te komen.

De commissie zal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter en leden die worden voorgedragen uit de betrokken sociale partners.

De transitiecommissie is opgezet om het ingrijpende en complexe proces van het overgaan naar een nieuw pensioenstelsel te ondersteunen. Door de wetgever wordt een handleiding opgesteld voor het gehele transitieproces.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het consultatiedocument van het nieuwe wetsvoorstel dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De wet kan in de consultatie en in de kamerbehandeling nog veranderen.