Waarom is het nieuwe pensioenstelsel juiste moment voor herijking arbeidsvoorwaarden?

29 mei 2021

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, die uit het Pensioenakkoord (2019) voortkomt, vraagt aanpassing van alle pensioenregelingen.

Elke onderneming met een pensioenregeling zal zich hierop moeten voorbereiden. Afhankelijk van de keuzes, is een meer of minder intensieve voorbereiding nodig. Bovendien is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel een goed moment om de invulling van de pensioenregeling binnen het gehele arbeidsvoorwaardenpakket opnieuw te bekijken. Maar ook om te onderzoeken of er goede alternatieven zijn voor uw huidige pensioenuitvoerder. Vóór 1 januari 2024 dient er binnen uw onderneming overeenstemming te zijn over een nieuwe pensioenregeling. Wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid een middelloonregeling bij een pensioenfonds om te zetten naar een leeftijdsafhankelijke premieregeling, dan geldt 1 januari 2023 al als uiterste datum. Uitdagende tijdslijnen, die vragen om een tijdige start van het transitieproces. Maar geen paniek.

Welke vragen beantwoordt u bij voorkeur eerst?

Pensioen is een complexe materie en een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dat verdient een serieuze voorbereiding en een juiste inpassing ervan binnen het gehele arbeidsvoorwaardenpakket. Voordat u direct in de details van een pensioenregeling duikt, is er eerst een aantal vragen te beantwoorden: 

1.     Welke visie zit er achter de huidige pensioenregeling?

2.     Is deze visie veranderd?

3.     Hoe wilt u als werkgever gezien worden?

4.     Wat willen de werknemers?

5.     Hoe ontwikkelt uw onderneming zich in de toekomst?

6.     Welke rol speelt pensioen in uw totale arbeidsvoorwaardenpakket en hoe ontwikkelen die arbeidsvoorwaarden zich binnen uw bedrijf?

Stromen er bijvoorbeeld in de toekomst veel jongeren in, of zijn er relatief veel oudere werknemers? Dat kan meespelen bij de vraag of u kiest voor twee verschillende regelingen: één voor de huidige werknemers en één voor nieuwe werknemers. Dan komen er twee groepen werknemers met verschillende pensioenregelingen. De administratieve haalbaarheid en de uitlegbaarheid aan werknemers zullen daarbij afgewogen moeten worden. Maar misschien past één pensioenregeling met een compensatie voor het huidige personeel wel beter bij uw organisatie. Bij die keuze is er de mogelijkheid om uw huidige pensioenregeling via een cafetaria arbeidsvoorwaardensysteem voort te zetten en de huidige regeling ook mogelijk te maken voor nieuwe werknemers. In dat geval zou een geringe aanpassing volstaan. De stap naar een meer op de individuele werknemer toegesneden arbeidsvoorwaardenpakket wordt dan gezet. Is eenmaal duidelijk wat het toekomstig arbeidsvoorwaardenbeleid van de organisatie wordt, dan kan aan de invulling van het arbeidsvoorwaardenpakket worden gedacht.

(Dit is een korte weergave van het artikel H. Kuiper en E. Schop: ‘Nieuwe pensioenstelsel gaat verder dan alleen pensioen’, HR Rendement mei 2021.)