Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen dichterbij

23 sep 2022

Inleiding

Op donderdagochtend 22 september 2022 vond er een extra procedurevergadering plaats van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen.

Onderstaand treft u de belangrijkste punten uit dit overleg aan.

Rekenregels

De rekenregels (economische scenario set) voor het invaren van de opgebouwde aanspraken bij pensioenfondsen van het oude naar het nieuwe stelsel en het bepalen van eventuele compensatie worden op advies van een speciale commissie vastgesteld, de Commissie Parameters. Het advies van de Commissie Parameters is nog niet gereed. De Commissie Parameters is gevraagd naar de beoogde planning en de voorzitter van de commissie heeft aangegeven dat er naar verwachting uiterlijk 30 november 2022 een advies ligt. Opleveren in delen (zoals door sommige partijen verzocht) is niet mogelijk en er zal ook geen tussentijdse technische briefing plaatsvinden.

Wetgevingsoverleg

Voor het wetgevingsoverleg van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden nog drie volledige overlegdagen ingepland. In deze overleggen bespreekt de Kamercommissie ook de resterende antwoorden van de minister op de vragen uit de eerste vragenronde en vindt naar verwachting de tweede vragenronde plaats.

Het eerstvolgende wetgevingsoverleg wordt voortgezet op 10 oktober 2022. De vervolgvergaderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook op een maandag zijn.

Hierbij kan worden opgemerkt dat de Tweede Kamer het herfstreces heeft ingepland van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met maandag 31 oktober 2022. Er zal naar verwachting dus nog de nodige tijd overheen gaan voordat alle wetgevingsoverleggen zijn afgerond.

Plenaire behandeling in de Tweede Kamer

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer wordt pas ingepland tijdens een volgende procedurevergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en pas nadat alle wetgevingsoverleggen zijn afgerond.

Hieruit kunnen we opmaken dat de plenaire behandeling naar verwachting pas na het herfstreces en dus op z’n vroegst in november plaatsvindt.

Met het uitstel van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer lijkt het bovendien niet uitgesloten dat met deze behandeling wordt gewacht tot het advies van de Commissie Parameters er ligt, dat uiterlijk 30 november 2022 verwacht wordt. Daarna volgt nog de behandeling in de Eerste Kamer. Die gaat op woensdag 21 december 2022 met kerstreces.

Uitstel ingangsdatum 1 januari 2023?

De Eerste Kamer heeft in eerste instantie aangegeven dat behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer vóór de zomer van 2022 gewenst was, om de ingangsdatum van 1 januari 2023 te kunnen halen.

Al met al lijkt de kans dus groter te zijn geworden dat de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 niet gehaald wordt.