Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen definitief

10 okt 2022

Inleiding

Afgelopen donderdag 8 oktober maakte minister Schouten bekend in antwoord op Kamervragen dat de beoogde ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel inderdaad wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Het uitstel is niet geheel onverwacht. De Minister heeft aangegeven dat het niet realistisch is om te verwachten dat de Wtp op 1 januari 2023 in werking kan treden gezien het nog te doorlopen wetgevingsproces.

Uiterste transitiedatum

Het uitstel van de beoogde ingangsdatum is volgens het Ministerie van Sociale Zaken nog geen aanleiding om de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 ook een half jaar op te schuiven. Omdat veelal sociale partners al in onderhandeling zijn over het nieuwe pensioenstelsel en uitvoerders anticiperen op de komende wetgeving, geeft het Ministerie aan dat een transitieperiode van vier jaar vooralsnog voldoende moet zijn.

Geen versoepeling indexatieregeling 2023

Sinds 1 juli van dit jaar mogen fondsen indexeren bij een dekkingsgraad van minimaal 105%. Deze versoepeling vervalt op 1 januari 2023. Volgens de Minister is uitstel van de Wtp geen reden om de versoepeling van de indexatieregels te verlengen. Fondsen die gebruik willen maken van de soepelere regels voor indexatie, moeten vóór het einde van het jaar een besluit hebben genomen. De soepele regels gaan naar verwachting ook gelden onder de Wtp.

Ook geen versoepeling kortingsregels

De tijdelijke maatregel waardoor fondsen minder snel hoeven te korten, wil de Minister vooralsnog ook niet verlengen. Volgens de Minister is dit niet nodig omdat er op dit moment nog maar weinige fondsen zijn die niet kunnen voldoen aan de financiële eisen, ook al is er sprake van uitzonderlijke economische omstandigheden. Eind dit jaar zal de Minister bekijken of er toch nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Uitstel of afstel?

Politieke partijen die tegen hervorming van het pensioenstelsel zijn, hopen dat uitstel van de wet uiteindelijk zal leiden tot afstel. Omdat de wet aanzienlijk complex is, geven andere partijen aan het belangrijk te vinden dat de wet zorgvuldig wordt behandeld, maar hopen niet dat het hele proces verder wordt vertraagd of afgesteld. Hoe het wetgevingsproces van het Wtp verder zal verlopen zal de komende maanden moeten blijken.