Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | de tijdsplanning

20 dec 2020

Na het vallen van het kabinet is het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen één van de onderwerpen dat niet-controversieel is verklaard. Het demissionaire kabinet treft verdere voorbereidingen voor invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Demissionair Minister Koolmees heeft aangegeven dat de planning voor invoering van de nieuwe pensioenwetgeving naar verwachting niet zal veranderen. Na de zomer zal het wetsvoorstel behandeld worden in de Tweede Kamer. Op dat moment zal Koolmees ook aangeven of de verwachte invoering van de wet op 1 januari 2022 nog steeds haalbaar zal zijn.

Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en wijziging van het werkgeverspensioen dienen belanghebbenden (werkgever, ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging en deelnemers) vooralsnog rekening te houden met onderstaande planning (gebaseerd op de stand van zaken op 17 maart 2021).

Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | de tijdsplanning

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.