Transitie naar een nieuw nabestaandenpensioen

20 dec 2020

Inleiding

Met de invoering van een nieuw pensioenstelsel voor het werkgeverspensioen zal niet alleen de pensioenopbouw wijzigen (alle regelingen worden premieregelingen met een vlakke premie) maar ook het nabestaandenpensioen zal anders vorm worden gegeven. Het nabestaandenpensioen is een verzamelnaam voor het partner- en wezenpensioen. Het nabestaandenpensioen na pensioendatum wordt overeenkomstig de huidige premieregelingen vastgesteld, een deel van het gespaarde kapitaal wordt ingezet voor een  nabestaandenpensioen ter grootte van (maximaal) 70% van het ouderdomspensioen.

Transitie naar een nieuw nabestaanden pensioen

Het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum wordt anders vormgegeven

Waar er nu nog de keuze is tussen opbouw van het nabestaandenpensioen of het nabestaandenpensioen verzekeren op risicobasis, zal na invoering van de nieuwe pensioenwetgeving alleen nog maar uit kunnen worden gegaan van een risicoverzekering. Het nabestaandenpensioen is op dit moment nog afhankelijk van het salaris en de diensttijd van een deelnemer, maar zal straks een vast percentage van het salaris zijn. Uiterlijk 1 januari 2027 dienen alle regelingen in Nederland te voldoen aan het nieuwe nabestaandenpensioen.

Wat is het verschil tussen het huidige en nieuwe nabestaandenpensioen vóór pensioendatum?

In onderstaand overzicht zijn de verschillen weergegeven tussen het huidige en nieuwe het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum.

 

Nabestaanden Pensioen overzicht

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.