Behandeling Wet toekomst pensioenen Eerste Kamer

09 feb 2023

Met de steun van de PVDA en GroenLinks heeft het kabinet een meerderheid in de Tweede Kamer behaald die voor invoering van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is. Het wetsvoorstel is dan ook aangenomen door de Tweede Kamer. Dit vond plaats net voor het kerstreces op 23 december 2022. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling voor bij de Eerste Kamer. Met de steun van de twee linkse partijen is het ook de verwachting dat in de Eerste Kamer de meerderheid zal instemmen met het wetsvoorstel.

 

Deskundigheidsbijeenkomsten

In verschillende deskundigheidsbijeenkomsten zullen technische briefings worden gehouden. Op 17 januari 2023 heeft de eerste briefing plaatsgevonden met als onderwerp de contractvormen van het nieuwe stelsel en het nabestaandenpensioen. Op 31 januari 2023 vond een tweede briefing plaats over onder meer evenwichtige transitie, de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling en werkenden zonder pensioenopbouw. Op 14 en 21 februari 2023 zijn er nog meer deskundigenbijeenkomsten gepland. De thema’s die dan worden behandeld zijn uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, implementatie, rechtmatigheid en de effecten van de wet.

 

Voorbereidend onderzoek

Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer komt, vindt er een vooronderzoek plaats in de Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door de Eerste Kamercommissie. Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de (plaatsvervangende) leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd. Dit voorbereidend onderzoek vindt plaats op 7 maart 2023. Na deze schriftelijke voorbereiding zal door de commissie aan de Kamer worden meegedeeld dat het wetsvoorstel gereed is voor behandeling in de plenaire vergadering om wel of niet in te stemmen met het wetsvoorstel. Deze is nog niet gepland.

 

Verwachte ingangsdatum wetgeving

De verwachte ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 juli 2023. Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door de verkiezingen zou de samenstelling van de Eerste Kamer kunnen wijzigen waardoor er eventueel geen meerderheid meer is voor invoering van de nieuwe wetgeving. Het zou er dus nog om kunnen spannen of het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer, afhankelijk van de plenaire vergadering voor of na de verkiezingen van de Provinciale Staten.