Bedrijfs-AOW: toch eerder stoppen met werken, subsidie beschikbaar

18 dec 2020

Er zijn interessante, nieuwe mogelijkheden om werknemers op leeftijd te helpen eerder te laten stoppen met werken. Wanneer een werkgever een werknemer een vertrekvergoeding meegaf, zag de Belastingdienst dit als een ‘regeling vervroegde uittreding’ (RVU). Deze wordt extra belast met 52% voor rekening van de werkgever.

Vanaf 1 januari 2021 gaat een andere (tijdelijke) regeling Een werkgever mag een vergoeding betalen aan een medewerker, zonder dat dit als een RVU wordt gezien. Ook wel de ‘bedrijfs-AOW-regeling’.

Er gelden wel voorwaarden:

 • Maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd stoppen met werken met bruto-uitkering van maximaal
  € 21.200 (2020) per jaar

 • De regeling is tijdelijk en geldt voor 5 jaar (ingangsdatum vanaf 1-1-2021 tot 1-1-2026). De laatste toezegging kan worden gedaan 31 december 2025 (uitloop tot uiterlijk december 2028)

 • Het totale bedrag mag in een keer of in 3 termijnen worden verstrekt

 • De hoogte van de uitkering is onafhankelijk van het oorspronkelijk inkomen, arbeidsverleden en/of fulltime of parttime dienstverband.

 • Uitgangspunt is dat de werkgever dit bedrag betaalt (maximaal 3 x € 21.200 = bruto € 63.600),  maar de werknemer kan wel meefinancieren. Door bijvoorbeeld andere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld verlofdagen) in te leveren.

Een combinatie van de RVU-vrijstelling met andere regelingen is mogelijk. Zoals:

 • extra fiscale ruimte voor inzetten bovenwettelijk verlof met een maximum van 100 weken dus 2 jaar voorafgaand aan pensioeningangsdatum, met behoud van pensioenopbouw)

 • Vervroegen van pensioenuitkering. Het ‘puzzelen’ met meerdere pensioenen om zo een gelijkmatige uitkering regelen. Aandachtspunt: levenslange pensioenuitkering wordt lager.

 • Hoog:laag-pensioenuitkering voor de AOW-leeftijd (zogenoemde AOW-overbruggingspensioen).

 • Deeltijdpensioen: deels door blijven werken (minimaal 50%) en pensioen blijven opbouwen over 50%, en deels het pensioen al laten ingaan.

 • Generatieregeling: deels blijven doorwerken (minimaal 50%), deels salaris blijven ontvangen (80%) en volledig (100% pensioen blijven opbouwen), eventueel onder inleveren of afzien van arbeidsvoorwaarden.

De organisatorische gevolgen en de financiële impact voor de werkgever en de werknemer invoering van een combinatie van dergelijke regelingen kan S&V inzichtelijk maken d.m.v. een kosten-baten analyse (netto kosten bij gedeelte afzien of sparen van arbeidsvoorwaarden door werknemers, vervangingsvoordeel, formatiebesparing).

Subsidie

Voor de opzet van regelingen voor duurzame inzetbaarheid (DI) en vervroegd uittreden is subsidie beschikbaar. Deze zijn uitgewerkt in de subsidieregeling Maatwerk duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Via deze subsidieregeling MDIEU is tussen juni 2021 en december 2025 voor sectoren €960 miljoen beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag te faciliteren. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunnen wij u hierover meer vertellen.

DISCLAIMER: dit artikel is gebaseerd op het concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat door de overheid is gepubliceerd op 16 december 2020. De bepalingen uit het concept wetsvoorstel zijn nog geen wetgeving, derhalve kan de uiteindelijke wetgeving afwijken van hetgeen in dit artikel is vermeld.