Blogs, actualiteiten en evenementen

Wij houden u graag op de hoogte
van belangrijke ontwikkelingen

Wij houden u met onze nieuwsberichten en blogs graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en onze visie op actuele onderwerpen.

Ook delen wij graag live onze kennis
Jaarlijks organiseren wij diverse evenementen bedoeld voor bestuurders van pensioenfondsen, verzekeraars, werkgevers, vakbonden en leden van ondernemingsraden. Op onze evenementen bent u onder ‘gelijkgestemden’ waarbij wij praktische en objectieve informatie aanreiken door onze eigen pensioenprofessionals en externen.

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief en houd onze evenementen in de gaten.

03 jun 2023

Eerste Kamer stemt in

Op 30 mei 2023 werd in de Eerste Kamer positief gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Minister Schouten had al...

Lees verder

09 feb 2023

Behandeling Wet toekomst pensioenen Eerste Kamer

Met de steun van de PVDA en GroenLinks heeft het kabinet een meerderheid in de Tweede Kamer behaald die voor invoering van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is. Het...

Lees verder

10 okt 2022

Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen definitief

Inleiding Afgelopen donderdag 8 oktober maakte minister Schouten bekend in antwoord op Kamervragen dat de beoogde ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel inderdaad wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1...

Lees verder

23 sep 2022

Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen dichterbij

Inleiding Op donderdagochtend 22 september 2022 vond er een extra procedurevergadering plaats van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. Onderstaand treft u...

Lees verder

02 apr 2022

Definitief wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Inleiding Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 30 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat de afspraken die de sociale partners en het ministerie van Sociale...

Lees verder

29 mei 2021

Waarom is het nieuwe pensioenstelsel juiste moment voor herijking arbeidsvoorwaarden?

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, die uit het Pensioenakkoord (2019) voortkomt, vraagt aanpassing van alle pensioenregelingen. Elke onderneming met een pensioenregeling zal zich hierop moeten voorbereiden. Afhankelijk van de keuzes,...

Lees verder

11 mei 2021

Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel één jaar uitgesteld

Inleiding Op 10 mei 2021 liet demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer per brief weten dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel met één jaar wordt uitgesteld. Dit betekent dat...

Lees verder

29 jan 2021

Verplichte deelname pensioenfonds en het pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan, gepland is dat het 1 januari 2022 inwerking treedt. De hoofdlijnen zijn bekend en een concept wetsvoorstel is gepubliceerd. Helder is dat het stelsel minder...

Lees verder

20 dec 2020

Het fiscale kader in het nieuwe pensioenstelsel

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal ook het fiscale kader voor de pensioenopbouw wijzigen. Op dit moment is het fiscale kader van het werknemerspensioen gericht op een uitkerings-...

Lees verder

20 dec 2020

De vlakke premie in het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgegaan van een premieregeling met een vlakke (vaste leeftijdsonafhankelijke) premie. Op basis van de huidige inzichten is de maximaal fiscaal mogelijke vlakke premie gelijk aan...

Lees verder

20 dec 2020

Wat zijn de belangrijkste keuzes werkgevers moeten nemen in het nieuwe pensioenstelsel?

Keuzes werkgever in het nieuwe pensioenstelsel Het nieuwe pensioenstelsel zal uiterlijk op 1 januari 2026 ingaan. In het nieuwe pensioenstelsel zullen vele van de huidige pensioenregelingen niet meer kunnen worden...

Lees verder

20 dec 2020

Transitieplan en keuze werkgever voor meest passende pensioenuitvoerder

Overzicht pensioenregelingen en pensioenuitvoerders Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Een pensioenopbouw per jaar (in een middelloonregeling) is niet langer toegestaan, wel een jaarlijkse premie-inleg....

Lees verder

20 dec 2020

Nieuwsbrief – Pensioenakkoord Ondernemingen

Samengevat De werkgever is verplicht een transitieplan op te stellen. Dit is een bijlage bij de gewijzigde pensioenregeling waarin alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de...

Lees verder

20 dec 2020

Wat is invaren?

Volgens het pensioenakkoord moet bij de overgang naar een nieuw pensioencontract een pensioenfonds besluiten of de bestaande rechten wordeningevarenin het nieuwe contract. Invaren betekent het omzetten van de bestaande rechten...

Lees verder

20 dec 2020

Wat is de transitiecommissie?

Op het moment dat partijen aan het einde van de transitieperiode niet tot beslissingen zijn gekomen, dan kan in het uiterste geval een onafhankelijke transitiecommissie worden ingeschakeld. Deze commissie ondersteunt...

Lees verder

20 dec 2020

Het implementatieplan

Het implementatieplan Als de sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de aangepaste regeling, het invaren en de compensatie, wordt een en ander in het transitieplan vastgelegd. En dan is de...

Lees verder

20 dec 2020

Het communicatieplan

De overstap naar het nieuwe pensioencontract verandert veel in het pensioen van de deelnemers. Ook gewezen deelnemers en gepensioneerden krijgen met een forse wijziging in de pensioensituatie te maken als...

Lees verder

20 dec 2020

Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | de tijdsplanning

Na het vallen van het kabinet is het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen één van de onderwerpen dat niet-controversieel is verklaard. Het demissionaire kabinet treft verdere voorbereidingen voor invoering van het...

Lees verder

20 dec 2020

OR en het Pensioenakkoord

Instemmingsrecht OR Het Pensioenakkoord schrijft voor dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast naar een premieregeling (defined contribution) op basis van een leeftijdsonafhankelijke (vaste) premie. De ondernemingsraad (OR) kan instemmingsrecht hebben...

Lees verder

20 dec 2020

Informatie over het pensioen transitieplan | wat u in ieder geval moet weten

Inleiding Als gevolg van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners diverse keuzes maken. De wetgever vindt het essentieel dat werkgevers, (ex-)werknemers, en pensioengerechtigden inzicht krijgen in de...

Lees verder

20 dec 2020

Transitie naar een nieuw nabestaandenpensioen

Inleiding Met de invoering van een nieuw pensioenstelsel voor het werkgeverspensioen zal niet alleen de pensioenopbouw wijzigen (alle regelingen worden premieregelingen met een vlakke premie) maar ook het nabestaandenpensioen zal...

Lees verder

20 dec 2020

Transitieplan verplicht voor iedere werkgever

Transitieplan Het pensioenakkoord houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Een pensioenopbouw per jaar (in een middelloonregeling) is niet langer toegestaan, wel een jaarlijkse premie-inleg. Alleen voor de deelnemers...

Lees verder

20 dec 2020

Wel of geen instemming bij wijziging pensioenregeling

Pensioen wetgeving en tweezijdig wijzigen Pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veelvuldig gewijzigd. Omdat de wetgeving werd aangepast of omdat werkgevers wilden overstappen van een eindloon- of een middelloonregeling naar een...

Lees verder

18 dec 2020

Rechtspraak wijziging pensioenregeling: ‘op eieren lopen’

Het nieuwe pensioenstelsel maar ook de Corona-crisis kan aanleiding zijn voor een wijziging van de pensioenregeling. Uit de vele rechtspraak hierover blijkt dat de werkgever voorzichtig mee moet omgaan. Latente...

Lees verder

18 dec 2020

Bedrijfs-AOW: toch eerder stoppen met werken, subsidie beschikbaar

Er zijn interessante, nieuwe mogelijkheden om werknemers op leeftijd te helpen eerder te laten stoppen met werken. Wanneer een werkgever een werknemer een vertrekvergoeding meegaf, zag de Belastingdienst dit als...

Lees verder
Laad meer berichten

Onze
evenementen

Sprenkels-Amsterdam